Мультимедиа Энциклопедия - курсовая работа

Web/сайты Прочее

Был(а) онлайн: 26.04.20 14:45
Umen 26 лет

1.0 Был(а) онлайн: 26.04.20 14:45

Недавно
Тема энциклопедии: "Створення iгор у Macromedia Flash"


ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ


“Мультимедійні засоби в комп’ютерних системах ”
Курсова робота присвячена програмному та/або апаратному забезпеченню мультимедіа.
Вона складається з теоретичної частини та мультимедійної енциклопедії (МЕ).
I. Вимоги до теоретичної частини курсової роботи:


1) Теоретична частина складається з докладу на задану тему та опису розробленої


МЕ.


2) В рефераті повинні бути розкриті теоретичні основи АЗ/ПЗ, що вивчається. Обсяг


докладу – 15-20 сторінок (Times New Roman, 14 пт, через 1,5 інтервалу, ліве поле


– 2,5 см, решта полів – 2 см).


3) Опис розробки виновен включати опис методів та засобів, які були використані під


час розробки МЕ, опис бібліотек, форматів даних, опис структури МЕ,


особливостей розробки. Обсяг – 5-7 сторінок.


4) Останнім розділом роботи виновен бути список літератури за темою (включаючи


посилання на джерела в Internet).


5) Теоретична частина виновна бути оформлена за правилами, що пред’являються до


оформлення курсових робіт, та здана викладачу в роздрукованому вигляді.
II. Вимоги до мультимедійної енциклопедії:


1) МЕ виновна являти собою самостійний програмний продукт, що не потребує


ніяких допоміжних програм. Забороняється використання для відображення вмісту


енциклопедії будь-яких готових програм (Internet Explorer, PowerPoint тощо).


2) Вміст МЕ має бути організований як гипермедіа.


3) МЕ виновна містити:


§ статичні зображення;


§ відео-фрагменти;


§ тримірні моделі об’єктів;


§ аудіо-супроводження.


4) Проміжні версії МЕ мають бути продемонстровані викладачу. Після чого остаточна


версія записується на CD-R (стандартний або micro).


5) При завантажені диску МЕ виновна запускатися автоматично.


6) Робота МЕ виновна починатися з заставки, що включає назву та/або логотип


кафедри, назву дисципліни, тему МЕ, прізвище та ініціали автора, номер групи, рік.


Тривалість заставки виновна бути достатньою для сприйняття тексту.


7) Вікно МЕ виновно містити зміст (принаймні у першому вікні) та елементи


навігації, виконані як анімовані кнопки.


8) До складу МЕ повинні входити два обов’язкових розділи: глосарій та список


літератури.


9) Терміни, що зустрічаються в тексті, повинні бути оформлені як посилання на


відповідний текст глосарію. Має бути передбачене повернення з глосарію на


позицію, з якої він був викликаний.

Чтобы добавить заявку к этому заказу, нужно войти или зарегистрироваться

Мой блок

26.04.20 14:45
Umen 26